POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich i dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego https://butik-thebest.pl/. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Obecna, Maciej Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  BUTIK THE BEST S.C., ul. Rynek 21, 63-200 Jarocin, NIP: 6172212375, REGON 368321302; poczta@butik-thebest.pl.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik  wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu z produktów i usług dostępnych w sklepie internetowym, prowadzenia i obsługi konta użytkownika sklepu oraz świadczenia innych usług dostępnych w sklepie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych administratorowi nieobowiązkowo.

 1. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących mu praw.

Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

 1. kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 1. prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 Administrator wykorzystuje następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

 1. Administrator może ujawnić dane Użytkowników odbiorcom, w postaci firm z nim współpracujących i wykonujących zadania na jego zlecenie i na jego  rzecz.

W szczególności w celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów:

Operator płatności elektronicznych:

Przelewy24.pl

DialCom24 Sp. z o.o.

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, KRS 0000306513,

Dostawca przesyłek:

DPD POLSKA SP. Z O. O.

NIP 5260204110, REGON 012026421, KRS 0000028368

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników dane mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Administrator będzie przechowywał dane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: poczta@butik-thebest.pl. Żądanie można również złożyć pisemnie wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list. 

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

 1. Polityka plików cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w komputerach lub innych urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować zawartość strony internetowej do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają też wykorzystanie ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika. Umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika odnośnie języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika. Wykorzystywane są do usprawnienia logowania się do konta użytkownika oraz do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają gromadzić informacje jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pomagają dopracować i zapewnić sprawne działanie stron internetowych.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
 2. stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

Wyróżniamy szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 • Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.
 • Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej. Służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych, bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 • Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa. Zablokowanie ich może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie (np. cookies reklamowe). 

 1. Ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 • Cookies sesyjne - umieszczane na czas korzystania z przeglądarki i kasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
 • Cookies stałe - pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

 1. Ze względu na pochodzenie:

 • Cookies własne  - umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Administratora.
 • Cookies zewnętrzne - umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Administrator

 1. Ze względu na cel jakiemu służą

 • Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 • Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 • Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 • Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej tj. najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 • Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
 • Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców.
 • Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 • Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych bardziej zrozumieć preferencje użytkowników i dzięki temu ulepszać i rozwijać produkty i usługi. 

 1. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

 • Nieszkodliwe – tj cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, 
 • Badające -  wykorzystywane są do śledzenia użytkowników ale nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje w nich zachowywane w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane aby  uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Uprawnienie  Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej    chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach.